14 Mart 2009, Cumartesi

Trafik Levhaları

14 Mart 2009, Cumartesi - 18:24

genel-trafik İnsanların ve motorlu ya da motorsuz araçların bir arada olduğu trafik ortamında düzen trafik kuralları ve trafik uyarı levhaları ile sağlanır. Kurallar ve o bölgeye özgü trafik levhaları olmasa insanlar ve araçlar birbirlerine nasıl davranacakları konusunda şüpheye düşerler. Kesinliğin olmadığı bir trafik düzeni de kısa bir sürede karmaşaya düşer, kazaların ortaya çıkmasına neden olur. Trafikle ilgili olarak iş elbiseleri ‘nin yanısıra en önemli unsurdur trafik levhaları.

      Sabit veya taşınabilir bir levha üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde renk, sembol ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik levhaları; yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek, yol, trafik akışı ve çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yayaların ve araçların güvenliğini sağlayacak uyarılarda bulunmak görevini üstlenmişlerdir.
Trafik işaret levhaları anlamları ve işlevleri açısından genellikle beş ayrı grupta toplanırlar. Bunlar;

stop

Tehlike ve Uyarı İşaretlerini Taşıyan Levhalar :
Karayolları ya da demir yollarının yakın çevresindeki tehlikeli durumlara hakkında yaya ya da araç kullananlara uyarı görevi yaparlar. Örneğin; beyaz zemin üzerinde kırmızı bir üçgen ve bu üçgenin içinde kayan bir araba simgesi varsa; yağmur kar, buzlanma ya da benzeri nedenlerle yolda bir tehlike olduğunu ve aracın kayma riski olduğunu bildirir. Aracın hızının azaltılmasını, etkili fren yapılmamasını ve direksiyonun kullanımında ani ve sert hareketler yapılmaması gerektiğini bildirir.

bisiklet-girmez

Trafik Tanzim İşaretlerini Taşıyan Levhalar :
Yasaklama, kısıtlama ve uyulması gereken mecburiyetleri bildiren levhalar, trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak yönünden etkilidirler. Beyaz zemin üzerinde kırmızı ile çizilmiş bir dairenin içinde hız limitini gösteren bir rakam vardır. Belirlenmiş olan azami hız limitini veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir. Bisiklet ya da at arabası giremez türü işaretler bu grubtaki işaretlere örnektir.

doner1

Bilgi Verici İşaretleri Taşıyan Levhalar:
Yolu kullananlar için gerekebilecek yol ve yakın çevresi, yolun kenarında bulunan yerleşim birimlerine ait düzenlemeleri ile çeşitli hizmet olanaklarını bildiren işaretlerdir. Genellikle mavi zemin üzerinde kullanılan simgeler bize ya hastanenin mesafesini ya da jandarmanın yerini bildirirler. Kavşak içinde yeralan uyulması gereken durumlarda bu kategori içinde yer alan levhalardandır.

park-traf

Duraklama ve Park Etme Gösteren Levhalar:
Trafik içinde araçlar her istedikleri yerde duramazlar ya da uzun süreli park edemezler. Duraklama ve park etme durumunu düzenleyen levhalar, araçların süre ve mekan açısından tabi oldukları kısıtlamaları gösterirler. Trafiğin akışı ve güvenliği için yapılması gereken düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir. En bilinenleri arasında; mavi zemin üzerinde kırmızı bir daire içinde yine kırmızı bir kesme işareti olandır. ‘Park etmek yasaktır’ anlamına gelir. Aynı daire içinde kırmızı çraz kesme işareti varsa hem park etmek hem duraklamak yasaktır anlamını taşır. Mavi zemin üzerinde beyaz bir dikdörtgen içinde beyaz renkli bir ‘P’ harfinin olması, oraya park edilebileceğini gösterir.

30

Otoyol İşaretlerini Gösteren Levhalar:
Otoyol ve çevresinde araç sürücülerine hız limitlerinden, otoyol üzerinde verilen hizmet birimlerine dek pek çok konuda yol gösterici işaretlerdir. Otoyol içindekiler genellikle yeşil zemin üzerinde yer alan değişik semboller ihtiva ederler. Hız limitlerini, çıkışları ve kalan mesafeyi, otoyol kenarındaki restorant ya da hizmet alanını bildirirler .

      Ulaşım alanında ortaya çıkan büyük artış, trafik ve yol işaretlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde standartlaştırılması gereğini doğurmuştur. Bu da işaret dilinin basitleştirilmesini farklı ülkelerde farklı anlamlar taşıyabilecek kelimelerin yerine basit sembollere dayalı bir işaret dilinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Böylelikle ulusal ve uluslararası seyahatlerde araç sürücüleri için ortaya çıkması muhtemel riskler en aza indirgenmiş, düzenli bir trafik akışının mevcudiyeti amaçlanmıştır. Trafiği düzenleyen trafik polislerinin iş elbiseleri de trafik levhaları kadar dikkat çekici olmalıdır. Trafik levhalarında olduğu gibi trafik polisi iş elbisesi de reflektörlüdür. Levhaların ve polislerin karanlıkta ve uzaktan görünebilir olması açısıdan önemlidir.

Diğer Yazılar