14 Mart 2009, Cumartesi

Uyarı Levhaları

14 Mart 2009, Cumartesi - 17:32

     uyari-levha-insaat Uyarı levhaları iş hayatımızın her aşamasında hem kendimizin, hem de diğer çalışanların güvenliği açısından son derece gereklidirler. Çoğu zaman önemsiz gibi görünen, dikkatten kaçabilen şeyler bazen insan hayatına mal olabilecek derecede vahim sonuçlar doğurabilir. Bu aşamada uyarı levhaları aslında gözden kaçmaması, dikkat edilmesi gereken durumlar için bulundurulur ve gerisinde mutlaka bir tecrübe olduğu da unutulmamalıdır. Bir önlem almak, bir uyarıda bulunmak için mutlaka kötü bir kazanın meydana gelmesi beklenmemeli olası tehlikelere karşı bizleri uyaran levhalar dikkate alınmalı ve her iş yerinde işin içeriğine uygun olarak doğru yerlerde yer almalıdırlar. Levhaların içerdiği uyarıların dikkate alınmasını sağlamak da hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğu içindedir. Risk alanını, durumunu, derecesini bildirmek işverenler için yasal bir yükümlülüktür. Örneğin şantiye alanına girerken iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gibi…Bu da en kolay biçimde gerekli yerlere uyarı levhaları koyarak yapılabilir. İnsan hayatı küçük sorumsuzluklar nedeniyle tehlikeye atılmayacak kadar değerli olup, en ufak bir aksaklığın öngörülemeyecek zincirleme sorunlara yol açabileceği de unutulmamalıdır.

trafik

      Uyarı levhaları çok değişik alanlarda birbirinden farklı uyarıları içerebilir. Kabaca gruplandırdığımızda; tehlikeli durumları gösterenleri, yasaklanmış olan bir eylemi ya da durumu bildirenleri, bir işe başlanmasından önce uyaran, iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gerektiğini hatırlatan ve diğer gerekli talimatları hatırlatanları, yer- bölge bildirenleri sıkça günlük hayatımızın her alanında görmekteyizdir .

       Tehlike bildirenler : Bu tür levhalar genellikle kırmızı rengi zemin olarak kullanıp, mutlak bir tehlikeli ya da yasaklanmış duruma işaret ederler. Örneğin ‘’Ateşle yaklaşılmaz’’, ‘’Sigara içilmez’’, ‘’ Dikkat köpek var’’ gibi. Hem bildiren hem de men edenler de vardır. ‘’Dikkat yüksek gerilim. Yaklaşmayınız ‘’ gibi.

      Kesin Uyarıda bulunanlar : ‘’Girilmez’’ levhası o alana ya da mekana girilmemesi gerektiğini bizlere kesin bir dille anlatır, ‘’Askeri alanlar, gizliliği olan mekânlar yasak işaretinin yanı sıra yazılı bir uyarı cümlesiyle de desteklenerek mesajın etkisinin artması amaçlanmıştır.

uyari-lev

      Uyarıda bulunanlar : Kesin uyarı kadar güçlü bir mesaj iletmeseler de dikkate alınması gereken bir duruma işaret ederler. ‘’Islak zemin’’ya da ‘’kaygan zemin’’ levhası bize kayma olasılığımız olduğunu oradan geçerken dikkatli olmamız uyarısında bulunur.Ya da ‘’yalnız görevliler girebilir’’ levhası o mekanın konumunu anlatır.

      Yasaklama bildirenler : Bir eylemin gerçekleşmesi olasılığına karşı konmuş levhalardır. Bizi o davranış biçiminden uzak tutmayı amaçlarlar. ‘’Çöp dökmek yasaktır’’ ya da ‘’Çimlere basmayınız’’ gibi. Genel olarak kamu düzenini korumaya yönelik uyarmalar içerirler.

baret-alani-levhasi

      Talimat içerenler : Bir işe başlanmasından önce kişisel ya da genel iş güvenliği açısından yerine getirmemiz gereken bazı prosedürler olabilir. Bunlar iş elbisesi ile ilgilidir. Talimat içeren levhalar bize bu önlemleri aldıktan sonra işe başlamamız gerektiğini hatırlatırlar. Giymemiz gereken iş elbiseleri ‘ni bize hatırlatır. ‘’ Baretini giy’’, ‘’önce emniyet’’ gibi levhalar bu türe örnektir. İş elbiseleri güvenliğimiz açısından önemli malzemelerdir.

      Yer Bildirenler: kalabalık insan gruplarının bulunduğu mekânlarda, alanlarda insanların kaybolmaması, gitmek istedikleri ya da bulmak istedikleri yere bir an önce gidebilmelerini sağlayan levhalar insanlara zaman kazandırmayı amaçlar. ‘’Atölye’’ ya da ‘’yemekhane’’ gibi levhalar ya da’’garaj kapısı. Park yapılmaz’’ ve ya ‘’ Yabancı araçlara yasaktır’’ levhaları gibi bildirilen yerde uygulanan yasaklara işaret ederler.’’Yangın çıkışı’’, ‘’acil çıkış kapısı’’ bize bir yeri bildirirken gerektiğinde varlığı hayatımız için çok önemli olabilir.

      Güvenlik ya da uyarı işaretleri, bazıları ortak olmak üzere hemen tüm dünyada mevcuttur. Levhalarda resimsel sembollerin kullanılması etkili bir mesaj verebilme amacını taşır. Bazen de görsellik uyarı içeren kelime ya da cümlelerle desteklenmiştir. Amaç; mesajın kolay algılanması, şüpheye, ikircikliğe düşülmeden anlaşılmasıdır. Düzeni sağlamaya ve işlemesine yönelik kolaylaştırıcı bir işlevleri vardır. Gündelik yaşamımızın içinde çok sıkı bazı yasal zorunluluklardan, güvenlik standartların sağlanmasına kadar pek çok farklı alanda yer almaktadırlar.

Benzer Yazılar